Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#291 closed incident (fixed)

savvy server start niet op

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De 'save energy' server bij LIACS start niet op na reboot. Booten lijkt normaal te verlopen, maar na of bij het starten van mysql zie ik een panic:

ffs_clusteralloc: map mismatch
cpuid=0
uptime 12s
en 'kan niet dumpen'.

De netmanagement interface zit nu ook op de switch, met ip-adres 172.16.6.134/29, maar daar kunnen we niet bij zolang de fiberlink naar de nanostation down is (zie ticket).

Volgende keer een usb-stick of cd'tje meenemen?

Change History (3)

comment:1 Changed 8 years ago by rick

Volgens mij was deze gemaakt... maar wat was de login ook alweer....

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Geen ping, geen ssh op 172.16.6.133 of 172.16.6.134. Dus toch down?

comment:3 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

savvy is uit het rack gehaald en voorlopig uit de lucht (overtollig).

Note: See TracTickets for help on using tickets.