Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#290 closed incident (fixed)

fiber link naar sunny stuk

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Na een paar uur zoeken gevonden dat een van de TX FX mediaconverters bij LIACS (die aan de kant van de nanostation) stuk is: wel een powerledje, maar verder niks. De andere doet het nog wel.
Dit verklaart dus de onbereikbaarheid van sunny en savvy.
Ik heb een nieuwe converter besteld bij Dealextreme, gaat dus wel een weekje duren.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed

Na een paar uur zoeken gevonden dat een van de TX FX mediaconverters bij LIACS (die aan de kant van de nanostation) stuk is: wel een powerledje, maar verder niks.

Dit is een defect op de voeding.

De andere doet het nog wel.

Andere unit was ook overleden.

Dit verklaart dus de onbereikbaarheid van sunny en savvy.

Ik heb een nieuwe converter besteld bij Dealextreme, gaat dus wel een weekje duren.

Maar er maar een maandje van ;-)

Nieuwe geplaatst, fiber link weer actief.

Note: See TracTickets for help on using tickets.