Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#283 closed incident (fixed)

Geen internet op LivingLab

Reported by: rene Owned by: rene
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Na een stroomstoring op 10 december 2012 in delen van Leiden is er geen internet meer op het Pergolesipad (en dus op proxy van LivingLab?). Ik heb de situatie ter plaatse op verzoek van de bewoonster uitgbreid bekeken en geconstateerd dat het priobleem aan de kant van XMS ligt. XMS is op de hoogte gebracht en is verzocht de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Er is e-mail contact met XMS.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by rene

Op 17-12-2012 is het internet weer door een monteur van XMS hersteld.
De node is echter down en heeft een harde reboot nodig. Ik streef ernaar om die binnenkort te verzorgen.

comment:2 Changed 8 years ago by rene

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ik heb de node een harde reboot gegeven (op 19-12-2012 rond 12.00 uur) Maar blijkens Nagios is hij nog steeds down. Ik sluit deze ticket omdat het internet op het Pergolesipad het weer doet. Ik maak een nieuwe ticket voor de node die down is.

Note: See TracTickets for help on using tickets.