Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#282 closed incident (wontfix)

nano stuk bij NodeHuub link rabo1?

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Het lijkt er op dat nanostation5 172.16.4.11 , il-z.rabo1.wleiden.net, stuk is. Geen associatie met rabo1 (terwijl cetim2 wel met rabo1 ns associeert). Scan geeft geen signaal van rabo1, wel relatief zwak van vosko en cetim.
Op alle betrokken nanos firmware geupgrade naar 4.0.2 maar dat heeft niet geholpen. De nano zit in de mast, dus voorlopig kan ik er niet bij.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

De nano zat in de mast: naar beneden gevallen (niet-uv-bestendige tiewraps misschien?). Omdat hij op zijn kop terecht kwam zit er ook water in, dus deze nano is voorlopig uitgeschakeld. Gaat even duren voor ik hem kan vervangen.

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Deze nanostation is nu 'definitief' afgekoppeld. Het mastje staat niet meer op het dak: accesspoint is verhuisd naar de voorkant van het huis ivm gewenste dekking op Rapenburg (dus pech voor de meeuwen op de daken aan de achterkant).

Note: See TracTickets for help on using tickets.