Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#277 closed incident (fixed)

sunny geen ssh

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

geen ssh login op sunny, geen webinterface en extreme pingtijden vanaf unigorn:

HybridUniGorN# ping sunny

PING sunny.wleiden.net (172.16.4.46): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.4.46: icmp_seq=0 ttl=64 time=428.783 ms
64 bytes from 172.16.4.46: icmp_seq=1 ttl=64 time=786.235 ms
etc.
De server is gisteren hard gereboot, maar dat heeft kennelijk niet geholpen.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

na reparatie ter plekke van een groot aantal fs fouten werkt het weer.
Ook nagios weer in de lucht. Is deze hd aan het stuk gaan???

Note: See TracTickets for help on using tickets.