Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#275 closed incident (fixed)

password synchronizatie

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Gerapporteerd door Rick: Drupal heeft zijn XS model veranderd, dus geen syncing meer mogelijk van vrijwilligerpasswords; LDAP server geinstalleerd, maar werkt nog niet 'perfect'. Geen webtoegang tot svn.wirelessleiden.nl.

Ook script op sunny voor genereren van config files heeft problemen:
boodschap:
"INFO] Updating subverion, please wait...
Updating 'usr/local/www/genesis':
Authentication realm: <http://svn.wirelessleiden.nl:80> Stichting Wireless Leiden :: Vrijwilligers :: Login
Password for 'www': Authentication realm: <http://svn.wirelessleiden.nl:80> Stichting Wireless Leiden :: Vrijwilligers :: Login
Username: svn: E170001: Unable to connect to a repository at URL 'http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/genesis'
svn: E170001: OPTIONS of 'http://svn.wirelessleiden.nl/"

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Rick heeft het opgelost:
De vrijwilligers accounts authenticatie is omgezet
van Drupal naar OpenLDAP, omdat Drupal7 een nieuwe password
encryptie gebruikt waardoor de andere diensten niet meer gebruik
kunnen maken van hetzelfde password en tegen OpenLDAP kunnen wel alle
diensten aanloggen.

De nieuwe vrijwilligers accounts kunnen gebruikt worden voor de
volgende WL diensten:

  • Drupal (website)
  • Subversion
  • Trac
  • Wiki
  • Email alias (gebruikersnaam@…)

De volgende diensten vallen NIET onder de vrijwilligers account:

  • Mailinglijsten (eigen toegang)
  • Root access Nodes/Nanostations? (nieuwe password opvragen bij het bestuur).
  • Root access servers (account aanvraag kan op beheer@ gedaan worden).

Als je (regelmatig) moet inloggen om gebruik te maken van de
bovenstaande diensten en je hebt nog geen account gekregen laat dan Rick
ervan weten en hij zal een nieuwe voor je aanmaken.

Note: See TracTickets for help on using tickets.