Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#274 closed incident (fixed)

bottleneck bij Juffermans?

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Walters Eduroam-internetverbinding loopt van Lijtweg1 via Juffermans-SOM1-Stadhuis naar Plantsoen2:

HybridLijtweg1# traceroute eduroam
traceroute to eduroam.wleiden.net (172.17.169.67), 64 hops max, 40 byte packets

1 2hybridlijtweg1.hybridlijtweg2.wleiden.net (172.16.253.2) 0.814 ms 0.686 ms 0.679 ms
2 2hybridlijtweg2.hybridjuffermans.wleiden.net (172.16.3.148) 3.129 ms 3.703 ms 1.796 ms
3 2hybridjuffermans.hybridsom1.wleiden.net (172.16.3.161) 3.449 ms 5.504 ms 3.628 ms
4 2hybridsom1.hybridstadhuis.wleiden.net (172.16.3.172) 5.125 ms 4.776 ms 5.268 ms
5 2hybridstadhuis.hybridplantsoen2.wleiden.net (172.16.5.116) 6.568 ms 7.665 ms 6.632 ms
6 dhcp-67-iface-ath0.hybridplantsoen2.wleiden.net (172.17.169.67) 7.508 ms 6.826 ms 7.391 ms

De verbinding tussen Juffermans en SOM1 is (was) niet zo geweldig. De nano bij SOM wordt ook gebruikt voor de link naar Broekplein (dat is dezelfde richting). Ik heb nu de ACK vastgezet (stond op auto en de afstanden zijn toch wel wat verschillend). Ook het vermogen bij SOM1 wat hoger gezet.
Ik meet nu met iperf tussen Juffermans en SOM1 upload van 18 Mbps en down 15 Mbps.
Dat lijkt me wel mooi. Lijtweg1 - Juffermans is 30 Mbps (via lijtweg2) en omgekeerd 18 Mbps.

De verbinding van Lijtweg1 naar Plantsoen2 geeft 8 Mpbs, naar Stadhuis en SOM1 idem.
Het blijkt dat er een bottleneck bij Juffermans zit: van SOM1 naar Juffermans OK (18 Mbps), van Juffermans naar Lijtweg1 ook OK (30 Mbps) maar door Juffermans heen blijft er maar 7 Mbps over.

Link naar Lijtweg2 zit bij Juffermans op vr1, link naar SOM1 op vr2, beiden interfaces staan op 100 Mbps, full-duplex.

HybridJuffermans?# ifconfig vr2
vr2: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

options=8280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC,LINKSTATE>
ether 00:0d:b9:25:05:9e
inet 172.16.3.164 netmask 0xfffffff8 broadcast 172.16.3.167
nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active

HybridJuffermans?# ifconfig vr1
vr1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

options=8280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC,LINKSTATE>
ether 00:0d:b9:25:05:9d
inet 172.16.3.148 netmask 0xfffffff8 broadcast 172.16.3.151
nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Mogelijk geval van interferentie: ik heb il-n.som1 verhuisd naar kanaal 108 en nu meet ik 15 Mbps tussen lijtweg2 en som1 (dus via Juffermans).

Note: See TracTickets for help on using tickets.