Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#260 closed incident (fixed)

routering bij som1

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

vanaf HybridHuub? geen probleem met een ping naar broekplein, maar vanaf sunny werkt dit niet (dus: onterechte 'down' melding voor Broekplein in Nagios). Probleem lijkt te zitten bij SOM1:

HybridHuub?# traceroute broekplein
traceroute to hybridbroekplein.wleiden.net (172.21.144.1), 64 hops max, 40 byte packets

1 2hybridhuub.hybridrabo1.wleiden.net (172.16.4.9) 1.999 ms 1.790 ms 2.040 ms
2 2hybridrabo1.hybridsom2.wleiden.net (172.16.16.17) 3.614 ms 5.393 ms 3.307 ms
3 2hybridsom2.hybridsom1.wleiden.net (172.16.3.137) 3.591 ms 3.926 ms 3.528 ms
4 hybridbroekplein.wleiden.net (172.21.144.1) 5.442 ms 5.267 ms 5.422 ms

HybridHuub?#

maar vanaf Sunny:
$ traceroute broekplein
traceroute to hybridbroekplein.wleiden.net (172.21.144.1), 64 hops max, 40 byte packets

1 2unused-iface-vr1-alias0.hybridunigorn.wleiden.net (172.16.4.45) 1.674 ms 1.615 ms 1.664 ms
2 2hybridunigorn.hybridpsycho.wleiden.net (172.16.16.108) 6.447 ms 3.330 ms 3.644 ms
3 2hybridpsycho.hybridsom2.wleiden.net (172.16.16.113) 5.282 ms 4.892 ms 4.900 ms
4 2hybridsom2.hybridsom1.wleiden.net (172.16.3.137) 5.047 ms 5.201 ms 4.891 ms
5 * * *
6 * * *
7 * * *

Terwijl SOM1 sunny wel weet te vinden:
HybridSOM1# traceroute sunny
traceroute to sunny.wleiden.net (172.16.4.46), 64 hops max, 40 byte packets

1 2hybridsom1.hybridsom2.wleiden.net (172.16.3.138) 0.340 ms 0.286 ms 0.235 ms
2 2hybridsom2.hybridpsycho.wleiden.net (172.16.16.116) 1.921 ms 2.073 ms 2.111 ms
3 2hybridpsycho.hybridunigorn.wleiden.net (172.16.16.105) 3.849 ms 3.774 ms 3.692 ms
4 sunny.wleiden.net (172.16.4.46) 5.349 ms 5.466 ms 5.181 ms

Change History (3)

comment:1 Changed 8 years ago by ronald

Zie niet waarom SOM1 de schuldige zou zijn. Er is geen pad terug van Broekplein naar sunny:

HybridBroekplein# traceroute sunny
traceroute to sunny.wleiden.net (172.16.4.46), 64 hops max, 40 byte packets
 1  2hybridbroekplein.hybridlijtweg2.wleiden.net (172.16.5.140)  2.010 ms  1.838 ms  1.809 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *

Geval van asymmetrische routering. Verder zoeken bij Lijtweg2

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Omdat de traceroute van sunny naar broekplein stopte bij som1? Iig stond daar nog een oude versie van lvrouted (gefixed). Maar dit lost inderdaad het probleem niet helemaal op: unigorn stuurt af en toe het verkeer richting broekplein via rustenborch. Zie mijn commentaar op vr1-probleem bij Rustenborch.
Het lijkt er op dat de link van Rustenborch naar Lijtweg2 af en toe door lvrouted wordt opgenomen in de routering, hoewel er -voor zover ik heb kunnen zien- nooit verkeer mogelijk is over die link.

Ik zal op Rustenborch vr1 op down zetten, in afwachting van het fixen van het nanostationprobleem daar.

comment:3 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.