Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#255 closed incident (fixed)

geen internet via watertoren3

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Kreeg de mededeling dat RecPark? niet meer deed vanaochtend.
Een harde reboot heeft niet geholpen.

Ik zie het: recpark kan geen webpagina's ophalen.
dns werkt
via de proxy werkt het ook, via watertoren3:
HybridRecpark?# setenv HTTP_PROXY http://watertoren3.wleiden.net:3128
HybridRecpark?# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
/dev/null 100% of 80 kB 879 kBps

Watertoren3 probleem?
Maar
HybridWatertoren3# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
/dev/null 100% of 80 kB 899 kBps

HybridWatertoren3# netstat -rn|grep default
default 92.66.227.161 UGS 0 62205 vr0

Ik weet verder niet zoveel over de configuratie hier. Ziet er wat
exotisch uit met dubbele ip-adres op externe interface.

HybridWatertoren3# /etc/rc.d/pf start
Enabling pf/etc/pf.hybrid.conf:49: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:55: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:59: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:60: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:66: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:69: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:78: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:81: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:84: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:87: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:88: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:91: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:92: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:93: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:96: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:99: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:103: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:104: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:105: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:108: syntax error
/etc/pf.hybrid.conf:111: syntax error
pfctl: Syntax error in config file: pf rules not loaded

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

zat een foutje in /etc/rc.conf.local: geen external_if gedefinieerd. Aangepast en bingo:
HybridRecpark?# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
/dev/null 100% of 80 kB 805 kBps

Note: See TracTickets for help on using tickets.