Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#256 closed incident (fixed)

geen config files via (...server...)/wleiden/config/

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik heb problemen met de twee config servers: sunny.wleiden.net en tyan.wirelessleiden.nl.

Bij sunny (via wleiden.net toegang):
De pagina /wleiden/config/ update knopje werkt en de files authorized_keys, dnsmasq.conf, dhcpd.conf, motd en pf.hybrid.conf.local zien er normaal uit, maar
rc.conf.local, resolv.conf, ntpd.conf geven een "Internal Server Error"

Bij tyan.wirelessleiden.nl (via wleiden.net naar internet) werkt het ophalen van de config files via een webbrowser wel, maar een fetch vanaf een node (HybridCeTIM1 of HybridLHS bijvoorbeeld) geeft een "Internal Server Error" of een "Bad Gateway".

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Als ik mijn 'gewone' internetverbinding gebruik heb ik geen problemen met tyan.

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Na tip van Rick gezocht en gevonden: de oorzaak was een 'tab' in een wleiden.yaml config file. Daar mogen alleen spaties in. Lastig vinden dat wel. U bent gewaarschuwd!

Sunny genereert weer alle config files.

Note: See TracTickets for help on using tickets.