Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#233 closed incident (worksforme)

HybridRund geen internet

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Na update van de software en draaien van wl-config heeft HybridRund? geen internetverbinding.

Change History (4)

comment:1 Changed 8 years ago by rick

Resolution: invalid
Status: newclosed

HybridRund? is een (speciale) service_incoming_rdr en geen iLeiden of andere type proxy. Dus geen internet verbinding mogelijk.

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: closedreopened

Maar er is toch wel een probleem: HybridRund? heeft wel een default route naar zijn lokale gateway op vr0. Verkeer dat vanaf buurnodes naar internet gerouteerd wordt en toevallig via Rund gaat loopt daar dus dood.

comment:3 Changed 8 years ago by rick

Voor de root-cause zie nodefactory:ticket:190

Last edited 8 years ago by rick (previous) (diff)

comment:4 Changed 8 years ago by huub

Resolution: worksforme
Status: reopenedclosed

voorlopige work around: een van de twee interlinks down, zodat geen verkeer op weg naar een default route langskomt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.