Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#222 closed incident (fixed)

geen ileiden internet via watertoren (boterhuis)

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Na de -z vlaggetjes gelijktrek exercitie loopt de route naar internet op Boterhuis weer via de Watertoren. En dat blijkt niet te werken:
HybridBoterhuis# traceroute www.nu.nl
traceroute: Warning: www.nu.nl has multiple addresses; using 62.69.179.15
traceroute to www-nu-nl.gl.sanomaservices.nl (62.69.179.15), 64 hops max, 40 byte packets

1 2hybridboterhuis.cnodekaag2.wleiden.net (172.16.6.89) 4.574 ms 3.273 ms 2.989 ms
2 2cnodekaag2.hybridwatertoren3.wleiden.net (172.16.16.28) 4.897 ms 4.385 ms 4.335 ms
3 2cnodekaag2.hybridwatertoren3.wleiden.net (172.16.16.28) 4.546 ms 5.035 ms 5.309 ms

HybridBoterhuis# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
Cfetch: transfer interrupted

Ik heb de watertorens weer uit de config van Boterhuis geschoffeld. Route gaat weer via LHS en de zeeverkenners hebben weer internet.

Maar het probleem rond de Watertorens is dus niet opgelost.

Change History (2)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

zie nodefactory#183

comment:2 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.