Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#208 closed change (fixed)

lvrouted op sunfire

Reported by: rick Owned by:
Keywords: routing Cc:
Location: Generiek

Description

Sunfire kan op meerdere plekken het netwerk in (meerdere unigor nodes), laten we daar dan ook maar gebruik van maken ;-).

Change History (3)

comment:1 by ronald, 12 years ago

Keywords: routing added

Goed idee. Tijdens de Techniekavond dinsdag heb ik dit ook aan Richard voorgesteld, maar hij zag bezwaren. (Hij wil niet te veel services draaien op Sunfire, als ik het goed begrepen heb). Als we dit doen, kan de bridge tussen bge0 en de openvpn tunnel weg. Daarmee kan dan ook de redundante stroom van lvrouted packets tussen UniGor1, 2 en N vervallen.

BTW, de adresconfiguratie van bge0 op Sunfire ziet er vreemd uit:

bge0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
	options=80099<RXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,LINKSTATE>
	ether 00:1e:68:37:d0:c5
	inet 172.19.128.68 netmask 0xfffffff8 broadcast 172.19.128.71
	inet 172.17.0.20 netmask 0xfffffff0 broadcast 172.17.0.31
	inet 172.17.0.52 netmask 0xfffffff0 broadcast 172.17.0.63
	inet 172.17.0.21 netmask 0xffffffff broadcast 172.17.0.21
	media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex,flowcontrol,rxpause,txpause>)
	status: active

Wat doet dat 172.17.0.21/32 adres daar binnen de range 172.17.0.20/28 ?

comment:2 by richardvm, 12 years ago

extra ranges (jails, vpn) uitgezet.

lvrouted geïnstalleerd
sunfire% ls /tmp/lvrouted.*
/tmp/lvrouted.log /tmp/lvrouted.packet-172.19.128.65 /tmp/lvrouted.packet-172.19.128.67 /tmp/lvrouted.tree-172.19.128.66
/tmp/lvrouted.mytree /tmp/lvrouted.packet-172.19.128.66 /tmp/lvrouted.tree-172.19.128.65 /tmp/lvrouted.tree-172.19.128.67

comment:3 by richardvm, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.