Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#193 closed incident (fixed)

stadhuis down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

stadhuis is down/niet-bereikbaar, nano's zijn up. Dus geen voedingsprobleem. Maar wel fietsen...

Change History (3)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

HybridHuub# ssh -v stadhuis
OpenSSH_5.8p2_hpn13v11 FreeBSD-20110503, OpenSSL 0.9.8q 2 Dec 2010
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Applying options for *
debug1: Connecting to cnodestadhuis.wleiden.net [172.17.141.1] port 22.
debug1: connect to address 172.17.141.1 port 22: Operation not permitted
ssh: connect to host cnodestadhuis.wleiden.net port 22: Operation not permitted

Dit betekend dat hij nog wel aanstaat, zoals je conclusies melde over de nanostations. Dit zie ik meestal als er wel een ip ander beschikbaar is maar nog geen ssh daemon (of veel te druk, of toch om wat voor reden uit staat)

comment:2 by richardvm, 12 years ago

CNodeSOM1# ssh -v 172.16.3.172
OpenSSH_5.4p1 FreeBSD-20100308, OpenSSL 0.9.8q 2 Dec 2010
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Connecting to 172.16.3.172 [172.16.3.172] port 22.
debug1: connect to address 172.16.3.172 port 22: Operation timed out
ssh: connect to host 172.16.3.172 port 22: Operation timed out

of hij is nu aan het rebooten, of hij is helemaal dood (fietsen dus). Rebooten kan tussen minuten en uren duren afhankelijk wat er aan de hand is.

comment:3 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

fietsen etc...
weer in de lucht

Note: See TracTickets for help on using tickets.