Opened 12 years ago

Closed 11 years ago

#194 closed service request (wontfix)

nano dependencies in nagios

Reported by: huub Owned by: richardvm
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Als een node down is worden ook alle nano's als down gerapporteerd door Nagios. Dependencies definieren maakt de boel wat overzichtelijker.

Change History (5)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

moeten we weer een verhaaltje houden over hoe Nagios werkt?

Stadhuis als voorbeeld, alle nano's zijn niet te bereiken, althans handmatige pings en snmp werken ook niet.

comment:2 by huub, 12 years ago

Goed voorbeeld: stadhuis is down dus als je probeert de nano's van stadhuis te pingen werkt dat niet, terwijl ze wel gewoon in de lucht zijn. Als je namelijk vanaf de buurnode pingt werkt het wel.

Voorbeeld voor nano-sis1 van stadhuis:
CNodeVosko3# ping 172.16.5.67
PING 172.16.5.67 (172.16.5.67): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.5.67: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.108 ms

Voorbeeld voor nano-sis3 van stadhuis:
CNodeCope# ping 172.16.3.178
PING 172.16.3.178 (172.16.3.178): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.3.178: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.001 ms

comment:3 by richardvm, 12 years ago

dat is een routering issue. Dat is het voordeel van /29 ranges. De buurt moet net zo goed de range propageren .

Richard

comment:4 by richardvm, 12 years ago

Heb je een actueel voorbeeld?

comment:5 by huub, 11 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

niet meer actueel

Note: See TracTickets for help on using tickets.