Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#192 closed incident (fixed)

sunny mysql erg druk

Reported by: richardvm Owned by: richardvm
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Gister stond mysql op 350% na een restart werd dat 30%. Nu 231.98%

Moet gekeken worden naar waar deze mee bezig is (waarschijnlijk door een project van mij)

Zal kijken of dit klopt en mogelijk gefixt kan worden

Change History (2)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

loganalyser is een leuke tool, maar bij databases van vele gb's en een spyder die aan het zoeken is sunny veel te druk. Heb loganalyser uitgezet (zoeken door wl kan geen kwaad, maar niet 24x7) wordt aangezet als er authenticatie op zit.

comment:2 by richardvm, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.