Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#189 closed incident (invalid)

pf enabled op 'gewone' proxies

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik zie dat op 'gewone' proxies (dus niet de ileiden-gateways) toch pf_enable op yes staat. Lijkt me niet de bedoeling?
Bijvoorbeeld: ProxyRV, ProxyCope, ProxyHuub.

Change History (4)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

Lijkt me nou wel de bedoeling. Pf zorgt voor natting voor iLeiden maar ook voor firewalling. Dus ter bescherming van het interne netwerk van de hoster moet pf wel aanstaan. gateway_enable moet natuurlijk wel uit staan op niet ileiden proxies.

comment:2 by huub, 12 years ago

We hadden altijd gateway_enable="NO" staan als afscherming van het interne netwerk. Niet voldoende?

comment:3 by richardvm, 12 years ago

Lijkt mij dat je altijd een firewall wil op proxies. Ja gateway_enable zou voldoende moeten zijn, maar hoe dichter hoe beter.

comment:4 by richardvm, 12 years ago

Resolution: invalid
Status: newclosed

proxies worden uitgefaseerd. Als er nog wat moet veranderen of als mensen het er niet mee eens zijn: reopen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.