Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#188 closed incident (fixed)

CeTIM2 /var vol

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Bij NodeCeTIM2 loopt /var vol. Erg grote pen.log.0 (geen zip).

Change History (4)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

zie dat er gereboot is. Gebeurt dit vaker? heeft een up2date newsyslog.conf

comment:2 by rick, 12 years ago

Dat signalen van een process om zijn logfile (los te laten) werkt niet altijd even best heb ik gemerkt. Beste om de boel gewoon via syslog te laten loggen dan gaat de rotatie wel altijd goed, zo doe ik het nu ook in de hybrid branch.

comment:3 by huub, 12 years ago

probleem is een pen logfile die niet gecomprimeerd wordt bij rouleren.
Hier draait overigens nog 8.2

comment:4 by richardvm, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

heeft iemand al opgelost zo te zien:

-rw-r--r-- 1 root wheel 64112 May 16 17:13 /var/log/pen.log
CNodeCeTIM2# w

5:52PM up 14 days, 5:33, 1 user, load averages: 0.05, 0.02, 0.00

USER TTY FROM LOGIN@ IDLE WHAT
root pts/0 sunfire.wleiden. 5:51PM - w

CNodeCeTIM2# ls -ltr /var/log/pen*
-rw-r--r-- 1 root wheel 3024 May 12 03:00 /var/log/pen_wrapper.log.0.bz2
-rw-r--r-- 1 root wheel 306862 May 14 21:00 /var/log/pen.log.3.bz2
-rw-r--r-- 1 root wheel 11230 May 15 08:00 /var/log/pen.log.2.bz2
-rw-r--r-- 1 root wheel 14407 May 15 22:00 /var/log/pen.log.1.bz2
-rw-r--r-- 1 root wheel 18384 May 16 07:00 /var/log/pen.log.0.bz2
-rw-r--r-- 1 root wheel 42082 May 16 17:13 /var/log/pen_wrapper.log
-rw-r--r-- 1 root wheel 64112 May 16 17:13 /var/log/pen.log

Note: See TracTickets for help on using tickets.