Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#190 closed incident (fixed)

onbetrouwbaar internet op watertoren1

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De configuratie van ProxyWatertoren1 heb ik bijgewerkt. Maar de internetverbinding via deze proxy lijkt niet erg betrouwbaar:
soms wel, soms niet.
CNodeWatertoren1# netstat -rn|grep default
default 172.25.90.66 UGD3 0 17895992 vr0 3600
CNodeWatertoren1# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
/dev/null 100% of 76 kB 686 kBps
CNodeWatertoren1# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
Cfetch: transfer interrupted

CNodeWatertoren1# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
Cfetch: transfer interrupted

CNodeWatertoren1# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
/dev/null 100% of 76 kB 691 kBps
CNodeWatertoren1# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
/dev/null 100% of 76 kB 699 kBps
CNodeWatertoren1# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
Cfetch: transfer interrupted

etc.

Change History (1)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

proxy watertoren bestaat niet meer. Is een hybrid setup

Note: See TracTickets for help on using tickets.