Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#158 closed incident (fixed)

proxy97 geen check_inet_alive

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

proxy 97 heeft nog geen 'check-inet-alive' script draaien

Change History (4)

comment:1 Changed 8 years ago by richardvm

tijd voor een nieuwe image:

Proxy97# sh /usr/local/sbin/check-inet-alive

service: not found
Proxy97# uname -a

FreeBSD Proxy97.wLeiden.NET 8.0-RELEASE-p2 FreeBSD 8.0-RELEASE-p2 #0: Fri Apr 9 19:48:15 CEST 2010 root@…:/usr/obj/nanobsd.wleiden/usr/src/sys/kernel.wleiden i386

comment:2 Changed 8 years ago by richardvm

om dit op te lossen moet de node een upgrade krijgen.

Echter
420069888 bytes transferred in 1100.134444 secs (381835 bytes/sec)
dd: /dev/ad0s1: short write on character device
dd: /dev/ad0s1: end of device

geschiedenis leert dat je als je hier mee gaat spelen is de kans groot dat het zeker fietsen wordt. Denk dat we een geplande fiets actie moeten hebben om het kaartje te vervangen (of iemand moet een manier weten om een te kleine partitie te vergroten als er een andere partitie in de weg zit.

2 is nog steeds active (blijf ik ook vanaf)
The data for partition 1 is:

sysid 165 (0xa5),(FreeBSD/NetBSD/386BSD)

start 32, size 819168 (399 Meg), flag 0

beg: cyl 0/ head 1/ sector 1;
end: cyl 399/ head 63/ sector 32

The data for partition 2 is:

sysid 165 (0xa5),(FreeBSD/NetBSD/386BSD)

start 819232, size 819168 (399 Meg), flag 80 (active)

beg: cyl 400/ head 1/ sector 1;
end: cyl 799/ head 63/ sector 32

The data for partition 3 is:

sysid 165 (0xa5),(FreeBSD/NetBSD/386BSD)

start 1638400, size 8192 (4 Meg), flag 0

beg: cyl 800/ head 0/ sector 1;
end: cyl 803/ head 63/ sector 32

comment:3 Changed 8 years ago by huub

Bezoek kan gecombineerd worden met installeren van een extra nanostation voor een link naar ROC en vervangen van het eduroam-kastje. Heel efficient.

comment:4 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

proxy voorzien van 9.0 kaartje

Note: See TracTickets for help on using tickets.