Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#157 closed incident (fixed)

proxy worden niet meer dagelijks gereboot

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

de nachtelijk reboot op de proxies - vanwege out of swap probleem - is uit de crontab verdwenen.
Dit betekent dat vroeg of laat de proxies down gaan en er gefietst moet worden. Structurele oplossing is natuurlijk wenselijk maar korte termijn fix kan het netwerk overeind houden.

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

nu wel, crontab geupdate op alle proxies, die bereikbaar waren

comment:2 Changed 9 years ago by richardvm

weten we eigenlijk wat er vol loopt?
heb /var gehoord en heb swap gehoord, maar heb niks gezien

comment:3 Changed 9 years ago by huub

/var is (was) een recent probleem doordat tinyproxy.conf gewijzigd was (verbose level door ene Richard naar 'connect' gezet ivm gebruikersstatistieken)
swap is een 'oud' probleem. Diverse mailtjes over de beheerlijst geweest in 2011. O.a.
mailtjes van ene Richard gedateerd 15/4 en 16/4/2011 ;-)
Op 23/6/2011:

(quote)
Het lijkt erop dat de soekris 4521 (64 MB geheugen) te licht is voor de
nieuwe proxy configuratie (met proxy en dns server). Op proxy2, 3, 5, 11
zag ik 'out of swap space'.

Nachtelijke reboot is een lapmiddel. Andere opties?

Huub
(unquote)

comment:4 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

inmiddels weer nachtelijke reboots in afwachting van een betere oplossing.

Note: See TracTickets for help on using tickets.