Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#159 closed incident (fixed)

proxy97 geen internet

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

proxy97 geeft een foutmelding bij het ophalen van webpagina:

Proxy97# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl

fetch: http://www.nu.nl: No address record

Omdat wel de default route wordt geadverteerd geven verschillende nodes een foutmelding in nagios op 'inet'

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

zou denken dat de router/modem daar niet echt lekker is:

Proxy97# nmap -PN 10.0.1.1

Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2012-04-01 09:56 UTC
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 4.84 seconds

Proxy97# netstat -rn | grep default

default 10.0.1.1 UGS 0 68150 sis0

comment:2 Changed 9 years ago by huub

tijdelijk lvrouted uitgezet op proxy97 vanwege storing internetverbinding.

comment:3 Changed 9 years ago by huub

Er was wat gerommeld met de utp-kabels om een storing te 'verhelpen'. De storing had te maken met een slechte switch.
Nog doen: nieuwe switch plaatsen. Proxy97 heeft wel een nieuw 9.0 kaartje.

comment:4 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

met nieuwe switch is ook de verbinding tussen node en proxy weer OK.

Note: See TracTickets for help on using tickets.