Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#108 closed incident (fixed)

jvc down

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Stroomstoring bij jvc: stekkertje en eventueel nieuwe voeding.

Change History (2)

comment:1 by rick, 10 years ago

De antenne naar CNodeZwet moet ook even uitgelijnd worden. Ik zou het morgen kunnen doen, moet ik wel ff wat spulen bij je ophalen Huub.

comment:2 by rick, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Voeding was stuk en had ook het ALIX bordje gesloopt beiden vervangen.

De link naar CNodeZwet kan niet gemaakt worden ipv met de grote hoeveelheid bomen op 200m afstand van JVC.

Note: See TracTickets for help on using tickets.