Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#109 closed incident (fixed)

stadhuis down

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

stadhuis is down, ook geen nano's te zien. Kennelijk voedingsprobleem.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

De node geinspecteerd en omdat mijn voltmetertje een rare spanning aangaf (gemeten op de kroonsteentjes) heb ik de 120W-voeding vervangen (door weer een zware 120W, nu 18 volt ipv 16.5 V). De node start op en lijkt normaal te functioneren. Bij thuiskomst de spanning van de oude voeding gecontroleerd, die bleek OK (onbelast gemeten).

Note: See TracTickets for help on using tickets.