Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#107 closed incident (fixed)

LivingLab down

Reported by: rene Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

In een eerste bescheiden poging om eerstelijnsbeheerder te worden heb ik LivingLab? bekeken. De node is down volgens Nagios, en is vanaf de buren niet te pingen ( hoewel de buurnode Centrum bij mij niet bekend is!). De nano's zijn wel te pingen.
Wat nu? Graag uitleg als mijn diagnose niet klopt.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Voeding en usb-lan adapter vervangen, maar node nog steeds down ;-)

comment:2 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Met Rene weer bezoekje gebracht aan NodeLivingLab?. De node was gecrashed of niet door een reboot gekomen. Er was bij aankomst geen signaal op de seriele poort, een ledje op het moederbord brandde, geen ledjes bij de ethernetpoorten.
Bij powercycle startte de node normaal op, geen bijzondere boodschappen op de seriele poort te zien. Ook ethernetpoorten kwamen normaal op.
Hierna voor de zekerheid een nieuw cf-kaartje geinstalleerd (versie 9.0). Opnieuw start de node normaal op.
Kast verder drooggemaakt: er was flink wat water binnengekomen (vorige keer al geconstateerd). De rand van het kastdeurtje afgeplakt met aluminium tape.

Note: See TracTickets for help on using tickets.