Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#106 closed change (fixed)

Interlink naamgeving op Unigor1

Reported by: rick Owned by: richard
Keywords: unigor1 cope lumc zwaluwak robijn Cc:
Location: Generiek

Description

Toen in met #103 bezig was zag tijdens scannen `rare' SSIDs voorbijkomen. Het zou handig zijn als iemand deze naar de goede namen zet:


il-Z0.unigor.wleiden.net -> il-zo.unigor1.wleiden.net
ilA-z.unigor.wleiden.net -> il-z.unigor1.wleiden.net

Change History (9)

comment:1 Changed 9 years ago by rick

component: OperatingSystemhardware
machine: <ALL>CNodeUniGor
Owner: rick deleted
priority: majorminor
Status: newassigned
Type: incidentchange

comment:2 Changed 9 years ago by rick

Keywords: unigor1 cope lumc zwaluwak robijn added

comment:3 Changed 9 years ago by richardvm

In [10055]:

Beheer #106

comment:4 Changed 9 years ago by richardvm

In [10056]:

Beheer #106

comment:5 Changed 9 years ago by richardvm

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

done

comment:6 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Er zitten meerdere clients op deze interlinks! Die moeten allemaal aangepast worden. Dus ook lumc (gedaan) en zwaluwak (nog niet gedaan). Zie genesis en de keywords bij dit ticket.

comment:7 Changed 9 years ago by huub

Owner: set to richard
Status: reopenedassigned

comment:8 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Met dank aan Ad kan dit ticket gesloten worden.

comment:9 Changed 9 years ago by rick

In 10309:

Button updater CLI simulation. For really quick updates.

Related-To nodefactory#106

Note: See TracTickets for help on using tickets.