Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#105 closed incident (fixed)

geen ileiden-internet op plantsoen2

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De default route op plantsoen2 staat naar proxy97 (lokale gateway naar internet), maar kan geen webpagina's ophalen:

CNodePlantsoen2# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl

fetch: http://www.nu.nl: Connection refused
CNodePlantsoen2# netstat -rn|grep default

default 172.17.169.66 UGD3 0 564228 vr0 3600

DNS doet het wel:

CNodePlantsoen2# ping www.nu.nl

PING www-nu-nl.gl.sanomaservices.nl (62.69.184.21): 56 data bytes

En de internetconnectie van proxy97 is ook OK:

Proxy97# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl

/dev/null 100% of 75 kB 1198 kBps

Change History (5)

comment:1 Changed 9 years ago by rick

Dit komt omdat dit een oude node is, welke een bug had die er voor zorgde dat je niet vanaf de node pagina kon opvragen.

CNodePlantsoen2# /tools/wl-version | grep 'Last Changed Date':

Last Changed Date: 2010-02-22 16:44:31 +0100 (Mon, 22 Feb 2010)

Misschien moeten we toch maar eens een CHANGELOG bij gaan houden?

comment:2 Changed 9 years ago by rick

In [9984/nagios]:

Deze plugin is gemaakt vanwege ticket #105 en zal als ik de hook goed geconfigt
ook te zien zijn in de beheer trac.

comment:3 Changed 9 years ago by rick

Heb geprobeerd hem remote bij te werken naar 8.2-RELEASE, maar ben in het proces de bootloader vergeten opnieuw op de partitie te zetten. De node is dus helaas niet meer bereikbaar :-(

comment:4 Changed 9 years ago by rick

In [9984/nagios]:

Deze plugin is gemaakt vanwege ticket #105 en zal als ik de hook goed geconfigt
ook te zien zijn in de beheer trac.

comment:5 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

kaartje vervangen door 9.0 versie; node is weer up, maar het atheroskaartje (ath0) geeft een no carrier, dus niet pingbaar. Nog een keertje langs.

Note: See TracTickets for help on using tickets.