Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#1068 closed incident (fixed)

SOM1 geen captive portal

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Gebruiker Hans meldt:
Wifi-Leiden-1 gecheckt vandaag. Helaas geen captive portal te ontdekken, zowel niet op mijn iphone, als mijn Nexus Tablet.
Dacht even dat lag aan een te zwak signaal. Ben naar het Shell station gefietst op de Gooimeerlaan en kreeg een dijk van een signaal van Wifi-Leiden-1, maar geen Internet.
Vandaag nog even een test gedaan. Op de Gooimeerlaan komt Wifi-Leiden-1 met een goed signaal door.
Echter, geen captive portal en geen internet.
Er zijn een aantal gebruikers op tuincomplex Ons Buiten die graag van deze link gebruikmaken met hun M2 kastjes, vooral nu er veel 's nachts wacht wordt gelopen op het complex.

Change History (2)

comment:1 by huub, 7 years ago

Alle processen lijken normaal te draaien. Puzzeltje. Aan het flashkaartje en de configuratie van dit ap is bij de recente ombouw niets veranderd (wel de ips van de interlinks).

comment:2 by huub, 7 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.