Opened 9 years ago

#1009 new change

HybridLijtweg1 en 2 kasten vervangen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Oegstgeest

Description

Adapters voor verbinding met lijtweg2 en met test-ap-repeater. Overwegen
de kasten van de lijtweg nodes te vervangen door nieuwe, met switch,
gezien het aantal interlinks hier.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.