Opened 8 years ago

#1008 new change

HybridJuffermans usb adapter weg

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Teylingen

Description

twee adapters gebruikt voor ap's. Hier is switch aanwezig voor 5GHz
ap's, de 2 GHz aps kunnen ook op de switch: adapters kunnen dan weg.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.