Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#1001 closed incident (fixed)

HybridVosko4.wleiden.net down volgens Nagios

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Host Status: DOWN (for 5d 17h 58m 54s)
Status Information: CRITICAL - Host Unreachable (172.17.0.18)
Performance Data:
Current Attempt: 1/10 (HARD state)
Last Check Time: 08-07-2015 16:39:10
Check Type: ACTIVE
Check Latency / Duration: 0.630 / 0.087 seconds
Next Scheduled Active Check: 08-07-2015 16:44:20
Last State Change: 08-01-2015 22:41:40
Last Notification: N/A (notification 0)
Is This Host Flapping? NO (0.00% state change)
In Scheduled Downtime? NO
Last Update: 08-07-2015 16:40:30 ( 0d 0h 0m 4s ago)

Change History (2)

comment:1 by ed, 9 years ago

Vosko4 heeft een B-link naar Vosko1. Het nanostation-m2 aansloten op VR2 van Vosko1 is niet meer bereikbaar op afstand.
Hier zal misschien een kabeltje een probleem kunnen zijn of een reset op de locatie nodig zijn.

comment:2 by huub, 9 years ago

Location: GeneriekLeiden
Resolution: fixed
Status: newclosed

powercycle en hij doet het weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.