Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#1002 closed incident (fixed)

HybridStVictor down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Noordwijkerhout

Description

Ook nano niet te pingen vanaf akzo1; stroomstoring lijkt waarschijnlijk

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Sinds vanochtend 10.00 uur weer in de lucht, staat kennelijk weer stroom op. Iemand langs geweest?

Note: See TracTickets for help on using tickets.