Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#1000 closed incident (fixed)

HybridLeeuwenhorst1.wleiden.net down volgesn Nagios

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Noordwijkerhout

Description

Host Status: DOWN (for 0d 0h 55m 21s)
Status Information: CRITICAL - Time to live exceeded (172.16.9.121)
Performance Data:
Current Attempt: 1/10 (HARD state)
Last Check Time: 08-07-2015 16:37:50
Check Type: ACTIVE
Check Latency / Duration: 0.681 / 0.136 seconds
Next Scheduled Active Check: 08-07-2015 16:43:00
Last State Change: 08-07-2015 15:42:40
Last Notification: N/A (notification 0)
Is This Host Flapping? YES (17.89% state change)

In Scheduled Downtime? NO
Last Update: 08-07-2015 16:38:00 ( 0d 0h 0m 1s ago)

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Location: GeneriekNoordwijkerhout

Mogelijk is dit een artefact: zowel de link via TeyBestuurscentrum? als via StVictor? zijn down. Nodes bij Leeuwenhorst zijn dus niet bereikbaar voor Nagios.

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Sinds vanochtend 10 uur weer in de lucht, na harde reboot. Iemand langs geweest? Alle links werken weer (behalve die naar TeyBestuurscentrum?, zie betreffende ticket)

Note: See TracTickets for help on using tickets.