Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

#2 new task

Links op engelse versie nog in het Nederlands

Reported by: huub Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: Front page Version:
Keywords: Cc:

Description

Ik heb wat teksten zitten vertalen en kwam zo op het engelse gedeelte
van de website.
Een gedeelte van de structuur is nog in het Nederlands
WL Navigatie ==> WL Navigation
Node lijst ==> Node list
Vragen & Antwoorden ==> FAQ, of Frequent Questions
Vrijwilligers ==> Volunteers

Beheer ==> Site maintenance
Beheer content ==> Maintain Content
Nieuwe content ==> Add Content

topnieuws ==> top news
titel ==> title

aan de rechterkant:
Activiteiten ==> Activities

Change History (1)

comment:1 by huub, 14 years ago

Component: Content managementFront page
Note: See TracTickets for help on using tickets.