Opened 15 years ago

Closed 15 years ago

#1 closed task (worksforme)

verschillende editors in gebruik

Reported by: huub Owned by:
Priority: major Milestone: Live version
Component: Content management Version:
Keywords: Cc:

Description

Er zijn op dit moment verschillende editors in gebruik op de website,
maar er is er maar eentje waarmee je plaatjes in de tekst kunt zetten.
Die is in gebruik bij het invoeren van nieuws-items.

Maar de 'book' pagina's kennen die mogelijkheid niet.

De editors die daar beschikbaar zijn, zijn veel beperkter.j Terwijl ik denk dat je juist daar de meest uitgebreide editing mogelijkheden zou willen hebben, daar heb je namelijk flinke lappen tekst.

Change History (1)

comment:1 by maarten, 15 years ago

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Er is een reden waarom verschillende editors in gebruik zijn
Uniformiteit van de content
Er wordt geen volledige HTML toegelaten voor vrijwilligers/gebruikers om de structuur van de content netjes te houden.
Waarom wel voor nieuws items?
Een wysiwyg editor is enkel beschikbaar voor de publishers op de website. Hiermee krijgen ze meer vrijheid om een nieuws artikel op te maken.
Wireless Leiden handboek
De bedoeling is dat dit een soort vervanging/verzameling wordt van de beste info uit de huidige wiki. In de pagina's van het handboek is het de bedoeling dat er wiki format gebruikt gaat worden en plaatjes aan een pagina gelinkt worden.(lees 'todo')
Het boek is te exporteren als ebook (in pdf) wat handig kan zijn voor naslagwerk. Dit is een reden te meer om geen uitgebreide wysiwyg editor hier te gebruiken.
Wellicht kan er bij implementatie van de wiki filter een wiki wysiwyg editor toegewezen worden?

Note: See TracTickets for help on using tickets.