Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#234 closed defect (wontfix)

Unbound erg traag;

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-10.2-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Op Rustdam (test 10.2) is unbound erg traag voor internetnamen; geen respons voor wleiden.net

Change History (3)

comment:1 by huub, 8 years ago

Rustdam stuurt queries naar Rustdam2. Op Rustdam2 (oude 9.0 config) wel snelle 'internet' response van bind, maar lokale dns werkt niet voor wleiden.net. Routering (lvrouted) gaat de mist in op Rustdam: wel packages, maar geen boompjes. Heeft Lodewijk dat niet recent gefikst?

comment:2 by huub, 8 years ago

HybridRustdam# lvrouted -v
Version info:
svn rev: 12879
branch: trunk trunk
compile host: FreeBSD vbsd102 10.2-RELEASE FreeBSD 10.2-RELEASE #0 r286666: Wed Aug 12 19:31:38 UTC 2015 root@…:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC i386
compile date: Sat Aug 29 02:15:34 CEST 2015
compiled by: root
ocamlopt: The OCaml native-code compiler, version 4.02.1

comment:3 by rick, 8 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Sent to beheer@

On 30/08/15 02:00, Rick van der Zwet wrote:

Hoi Folks,

Ik heb op zowel Rustdam als Rustdam2 allerlei veranderingen gemaakt ten behoeve van de nieuwe software, welke nog niet in het image zit en/of de configuratie.

Gelieve deze nodes niet te veranderen/rebooten/updaten zonder vooraf af te stemmen met ondergetekende. Er gaat dan namelijk een hoop kaduuk.

Ik hoop de nodes in 3 weken weer 'mainstream' te hebben.

Met vriendelijke groet,
/Rick

Note: See TracTickets for help on using tickets.