Opened 12 years ago

Closed 10 years ago

#184 closed defect (wontfix)

lvrouted

Reported by: richardvm Owned by: nobody
Priority: blocker Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: lvrouted restart neighbor Cc:
Resource needed to fix:

Description

het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat lvrouted een restart nodig heeft om een nieuwe buur goed te herkennen. OP dat moment maak je tijdelijk de routering van het hele netwerk kapot.

rickvpn is een gewone hybrid, gaat een vpn server draaien maar is nog niet het geval.

Kan rickvpn niet bereiken vanaf sunfire:
sunfire% ping rickvpn
PING hybridrickvpn.wleiden.net (172.17.38.1): 56 data bytes
36 bytes from 2pool-unigor-unigorn.cnodeunigorn.wleiden.net (172.19.128.67): Time to live exceeded
Vr HL TOS Len ID Flg off TTL Pro cks Src Dst

4 5 00 5400 9988 0 0000 01 01 21b7 172.19.128.68 172.17.38.1

36 bytes from 2pool-unigor-unigorn.cnodeunigorn.wleiden.net (172.19.128.67): Time to live exceeded
Vr HL TOS Len ID Flg off TTL Pro cks Src Dst

4 5 00 5400 9998 0 0000 01 01 21a7 172.19.128.68 172.17.38.1

C
--- hybridrickvpn.wleiden.net ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

Na een restart van lvrouted op buur van rickvpn:
HybridRick# /usr/localetc/rc.d/lvrouted restart
Stopping lvrouted.
WARNING: Flushing all existing DYNAMIC routes
delete net default
delete net 172.16.0.0

Rickvpn is weer bereikbaar:
sunfire% ping rickvpn
PING hybridrickvpn.wleiden.net (172.17.38.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.17.38.1: icmp_seq=0 ttl=59 time=7.229 ms
64 bytes from 172.17.38.1: icmp_seq=1 ttl=59 time=7.057 ms
C
--- hybridrickvpn.wleiden.net ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0.0% packet loss

Na een minuut of twee:
sunfire% ping rickvpn
PING hybridrickvpn.wleiden.net (172.17.38.1): 56 data bytes
C
--- hybridrickvpn.wleiden.net ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
sunfire%

Change History (2)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

Nog een voorbeeldje:

Werkte niet:

[richard@sunny ~]$ ping 172.17.37.10
PING 172.17.37.10 (172.17.37.10): 56 data bytes
C
--- 172.17.37.10 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

[richard@sunny ~]$ ping 172.17.37.10
PING 172.17.37.10 (172.17.37.10): 56 data bytes
C
--- 172.17.37.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
You have new mail in /var/mail/richard

restart lvrouted op HybridRick

werkte weer:
[richard@sunny ~]$ ping 172.17.37.10
PING 172.17.37.10 (172.17.37.10): 56 data bytes
64 bytes from 172.17.37.10: icmp_seq=0 ttl=58 time=9.398 ms
64 bytes from 172.17.37.10: icmp_seq=1 ttl=58 time=10.273 ms
C
--- 172.17.37.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 9.398/9.835/10.273/0.437 ms
You have new mail in /var/mail/richard

na een paar minuten:

[richard@sunny ~]$ ping 172.17.37.10
PING 172.17.37.10 (172.17.37.10): 56 data bytes
C
--- 172.17.37.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

comment:2 by huub, 10 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

nieuwe versie, nieuwe nodesoftware. We zullen zien.

Note: See TracTickets for help on using tickets.