Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#178 closed enhancement (fixed)

cfedit loopt vast op reload pf rules

Reported by: huub Owned by: huub
Priority: minor Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Bij maken van een image voor watertoren2 geconstateerd:
script loopt vast op

reloading pf rules
"No IP address found for vr0"

/etc/pf.hybrid.conf.local:10 : could not parse host specification

Change History (4)

comment:1 by huub, 12 years ago

correctie:
script is edit-image.sh

comment:2 by rick, 12 years ago

Owner: changed from nobody to rick
Status: newaccepted

Ik mis hier denk wat, als je een node wilt bijwerken hoef je niets te configuren om het image. Dit is alleen noodzakelijk voor nieuwe images die je op een CF kaart schijft. Voor een remote update is het bouwen van een image voldoende.

Als je file:/tools/wl-config binnen chroot wilt draaien (zoals file:edit-image.sh of ./image edit dan gaat bij tegenwoordig automatisch de POST_CMD commando's gaat uitvoeren, om de diensten te herladen. De normale image configuratie ./image config for HybridWatertoren2 doet dit niet.

Deze worden normaal door file:/tools/w-config op de node gebruikt om de diensten gelijk actief te zetten, dit is inderdaad niet handig omdat de meeste mensen de POST_CMD met het handje willen draaien (omdat ze de veranderingen willen reviewen).

Ik zal de vlaggetjes omgooien, zodat dit standaard weer goed gaat (dus geen services her-laden).

comment:3 by rick, 12 years ago

Owner: changed from rick to huub
Status: acceptedassigned

Huub kan je de boel wat verduidelijken?

comment:4 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

inmiddels opgelost

Note: See TracTickets for help on using tickets.