Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#151 closed defect (invalid)

mos(4) USB chipset lijkt te verdwijnen uit USB stack.

Reported by: rick Owned by: rick
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Na een reboot komt de unit weer (even) terug, maar tot die tijd lijkt er geen enkele mogelijkheid te zijn om de unit opnieuw te vinden.

HybridRick# usbconfig list
ugen0.1: <OHCI root HUB AMD> at usbus0, cfg=0 md=HOST spd=FULL (12Mbps) pwr=SAVE
ugen1.1: <EHCI root HUB AMD> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=SAVE
ugen1.2: <USB-MAC Controller Moschip Semiconductor> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=ON
ugen1.2: <Moschip Semiconductor> at usbus1
mos0: <Moschip Semiconductor USB-MAC Controller, rev 2.00/1.00, addr 2> on usbus1
Trying to mount root from ufs:/dev/ada0s1a [ro]...
miibus3: <MII bus> on mos0
ukphy3: <Generic IEEE 802.3u media interface> PHY 1 on miibus3
ukphy3:  none, 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
ue0: <USB Ethernet> on mos0
ue0: Ethernet address: 00:60:6e:20:05:1c
wlan0: Ethernet address: 00:0b:6b:34:5a:24
ugen1.2: <Moschip Semiconductor> at usbus1 (disconnected)
mos0: at uhub1, port 2, addr 2 (disconnected)
ue0: link state changed to DOWN
ukphy3: detached
miibus3: detached
stray irq7
HybridRick# usbconfig 
ugen0.1: <OHCI root HUB AMD> at usbus0, cfg=0 md=HOST spd=FULL (12Mbps) pwr=SAVE
ugen1.1: <EHCI root HUB AMD> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=SAVE

Attachments (1)

2012-05-07-162815.jpg (382.4 KB ) - added by rick 12 years ago.
close-up usb connectors.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

by rick, 12 years ago

Attachment: 2012-05-07-162815.jpg added

close-up usb connectors.

comment:1 by rick, 12 years ago

Volgens mij moet er iemand bij DX een lesje krijgen in solderen:
close-up usb connectors.

De Unit raakt in de war omdat de USB-data draadjes van de witte USB-MOS adapters af en toe elkaar (net) raken of met elkaar interfereren. Ik heb de draadjes opnieuw gesoldeerd en geen centje pijn daarna.

Helaas alle stukke vervangen dus.

comment:2 by rick, 12 years ago

Resolution: invalid
Status: newclosed

Hardware issues (soldering).

Note: See TracTickets for help on using tickets.