Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#119 closed task (fixed)

verschil ileiden-proxylijst in 8.2 en 9.0 versie

Reported by: huub Owned by: rick
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Omdat de 9.0 ileiden-proxylijst automatisch gegenereerd wordt en dus up to date gehouden ontstaan er verschillen tussen 8.2 en 9.0 nodes. Mogelijk is ping-pong routeringsprobleem het gevolg. Hoe voorkomen we dat of hoe lossen we dat op?

Change History (2)

comment:1 by rick, 12 years ago

Owner: changed from nobody to rick
Status: newaccepted

Er zijn 3 of 4 manieren geweest in het verleden om die lijsten te pushen, ik zal eens kijken of de de lvrouted -z vlaggetjes op een of andere manier netjes kan syncen.

comment:2 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

Alles synced met batch-cmd en nog wat van die trucjes.

Note: See TracTickets for help on using tickets.