Opened 9 years ago

Last modified 8 years ago

#996 new incident

HybridTEYBestuurscentrum - HybridLeeuwenhorst2 link down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Teylingen

Description

De link van Bestuurscentrum naar Leeuwenhorst2 is down. De nano op vr1 bij Bestuurscentrum is niet te pingen. Link loopt via switch, misschien moet die een keertje uit/aangezet worden.

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

link is nu vervangen door link LH2 - AkzoNobel1, tot Bestuurscentrum het weer doet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.