Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#975 closed incident (fixed)

HybridHenk slechte link met HybridWBRotary

Reported by: huub Owned by: henk
Keywords: Cc:
Location: Kaag

Description

HybridHenk heeft enkele problemen: geen snmp response van nano vr1, geen internet-check geen var-check (snmpd gestopt?)

Change History (5)

comment:1 by huub, 9 years ago

Probleem lijkt bereikbaarheid vanaf wleiden.net te zijn, slechte verbinding van HybridHenk met WBRotary (veel packet loss tussen nano's) en slechte verbinding van WBRotary met Graficall. De nano vr1 van Henk heeft snmpd, firmware versie is 5.5.2

comment:2 by huub, 9 years ago

Summary: HybridHenk geen snmpd?HybridHenk slechte link met HybridWBRotary

comment:3 by rick, 9 years ago

Owner: set to henk
Status: newassigned

Zit een boom voor de antenne. Henk had voornemens deze in deze weken de antenne's naar buiten te verplaatsen.

comment:4 by henk, 9 years ago

Probleem was een boom die tussen WBRotary en NodeHenk was gegroeid.
De binnenantenne met BulletM5 is vervangen door een NSM5 die buiten en hoger hangt.
Deze staat nog in default mode en moet geconfigureerd worden.

comment:5 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Nano geconfigureerd en link doet het weer (NB countrycode stond bij WBRotary op United States, dat was nog even puzzelen). Link loopt nu op 65 Mbps.

Note: See TracTickets for help on using tickets.