Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#954 closed service request (fixed)

stvictor stroom storing?

Reported by: walter Owned by: support
Keywords: webcam, uptime, powercycle, voeding Cc:
Location: Noordwijkerhout

Description

Webcam Leeuwenhorst gaf niet altijd recenste beeld weer afgelopen week.

Uit verder onderzoek blijkt dat op de stvictor de uptime van zowel de nanostations als de node zelf erg kort is soms 45 min soms 20 min. Deze power cyclus heeft nu meerdere keren plaats gevonden(sinds afgelopen zaterdag gemonitord).

Weet niet zeker of het leeuwenhorst webcam verkeer geroute word via de stvictor, maar het is denk ik wel duidelijk dat er op de stvictor iets niet in orde is met de stroom voorziening. Vermoeden is de voeding in de stvictor toren die de node aanstuurt.

Advies: voeding vervangen (spoedig aangezien het proxy node is en er meer tickets ontstaan).

Change History (4)

comment:1 by walter, 9 years ago

Typo aan het einde: "... er meer tickets ++uit kunnen++ ontstaan..."

comment:2 by rvanswol, 9 years ago

Volgens het pfsense log bij de Goudenspar zijn de problemen 26 juni begonnen.

De voeding is inmiddels vervangen. De oude gaf nog wel 18 volt.

De DHCP op AP Noord en AP zuid werkt niet.
Hoe kan ik dat fixen?
Waarom kwam er geen melding vanuit Nagios?

in reply to:  2 comment:3 by rick, 9 years ago

Replying to rvanswol:

Volgens het pfsense log bij de Goudenspar zijn de problemen 26 juni begonnen.

De voeding is inmiddels vervangen. De oude gaf nog wel 18 volt.

Misschien zit er ergens kortsluiting in? Ik had bijvoorbeeld bij meerburg ook een resettende voeding omdat een van de NanoStation vol met water stond.

De DHCP op AP Noord en AP zuid werkt niet.
Hoe kan ik dat fixen?

Inloggen op de node en kijken of de dhcpd service draait, zo niet starten. Mocht dit wel het geval zijn en deze staat goed geconfigureerd met tcpdump et al. uitvissen waar het mis gaat.

Waarom kwam er geen melding vanuit Nagios?

Nagios stuurt geen meldingen, vrijwilligers kijken in nagios en maken tickets van langdurende meldingen (reboots vallen hier niet onder). Als je op de tickets rekent kan je beter zelf af en toe kijken en/of een eigen monitoring systeem optuigen ter aanvulling.

comment:4 by walter, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Met alweer een uptime van 8 dagen lijkt de voeding de oorzaak van het wegvallen van de wifi bridge te zijn.

Note: See TracTickets for help on using tickets.