Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#952 closed incident (fixed)

Watersport vereniging de kaag doet het niet (goed)

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Kaag

Description

Kwam in mijn prive-boxje binnen:

De schepen die bij watersport vereniging de kaag liggen bellen mij dat ze geen ontvangst hebben !!

Change History (2)

comment:1 by ed, 9 years ago

Eerste internet checks zien er goed uit. Node is paar uur geleden herstart zo te zien.

HybridKWVdeKaag# uptime
 9:14AM up 7:16, 1 user, load averages: 0.05, 0.10, 0.11

- 31 clients and 17 authenticated

HybridKWVdeKaag# fetch -o /dev/null http://wirelessleiden.nl
fetch: http://wirelessleiden.nl: size of remote file is not known
/dev/null                        29 kB 751 kBps

HybridKWVdeKaag# cat /tmp/network.status 
internet=up
proxy=up

HybridKWVdeKaag# ./speedtest-cli 
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Ziggo (213.73.140.38)...
Selecting best server based on ping...
Hosted by StayClose B.V. (Haarlem) [21.43 km]: 349.045 ms
Testing download speed........................................
Download: 39.45 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 3.65 Mbit/s

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Soms wordt de schakelaar op de starttoren uitgeset. Verder staat er een reboot in cron ('s nachts om 1.00 ). Nu 35 authenticated users en 38 Mbps speedtest.

Note: See TracTickets for help on using tickets.