Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#951 closed incident (fixed)

Panterra1 down

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiderdorp

Description

Na vervangen van de voeding is deze weer bezweken. Weer de voeding of nu iets anders?

Change History (2)

comment:1 by huub, 9 years ago

Met Daniel nieuwe voeding geplaatst en ook de utp-voedingskabel vervangen door een neopreen kabel. Opgenomen vermogen gemeten: 20 - 25 Watt. Oude voeding was stuk, maar niet duidelijk waarom.

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Geen problemen meer met voeding.

Note: See TracTickets for help on using tickets.