Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#946 closed incident (fixed)

VisitorCentre1 - link naar switch defect

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Aangezien VisitorCentre2 zelfde infra gedeeld IP geprobeerd op visitorcentre2 welke wel goed werkt. Echter verkeer tussen de nodes lukt niet, vermoedelijk defect in de kabel of de switchpoort van visitorcentre1.

Change History (2)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

De ledjes op de switch staan vrolijk te knipperen, voor de zekerheid beide node-kabels in andere poorten gestopt. Hielp niet. Vervolgens de hele installatie een powercycle gegeven en nu werkt alles weer naar behoren. De reden van de storing is mij niet duidelijk.

comment:2 by rick, 9 years ago

Ik herken dat gedrag van (goedkope) consumer switches. Bij mijn ouders en bij rustdam ook een paar keer gehad, lijkt erop of de interne forwarding table stuk gaat oid. Op een gegeven moment de switches vervangen door profi netgear switches (die metalen), de GS105 of de GS108. Daarna nooit meer last ervan gehad.

Note: See TracTickets for help on using tickets.