Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#921 closed change (fixed)

Internet GHR

Reported by: rick Owned by:
Keywords: ui, ux Cc:
Location: Leiderdorp

Description

Hoi Rick.
Het is alweer een tijdje geleden dat wij contact hebben gehad.
Momenteel kunnen we niet op internet voor bijvoorbeeld het lezen van de krant.
Kan dit kloppen? en wat is daar aan te doen.
In afwachting van je antwoord verblijf ik met vriendelijke groet Ben Vreeburg.

Change History (5)

comment:1 by ed, 9 years ago

Wat opvalt is het CPU gebruik dat heel hoog is door Iperf dat op de achtergrond draait.
Dit heb ik uit gezet.

last pid: 42326; load averages: 15.75, 15.44, 15.49                         up 116+02:41:12 18:55:31
25 processes: 3 running, 21 sleeping, 1 zombie
CPU: 93.7% user, 0.0% nice, 4.9% system, 1.4% interrupt, 0.0% idle
Mem: 85M Active, 31M Inact, 42M Wired, 76K Cache, 34M Buf, 84M Free
Swap: 

 PID USERNAME THR PRI NICE  SIZE  RES STATE  TIME  WCPU COMMAND
 1905 root    16 73  0 33436K 1832K RUN  1026.8 81.20% iperf
 1629 root    1 23  0 15156K 7584K select 27.7H 3.17% lvrouted

Internet zou moeten werken.

HybridGHR# cat /tmp/network.status 
internet=up
proxy=up
HybridGHR# ls -lha /tmp/network.status 
-rw-r--r-- 1 root wheel  21B May 5 18:45 /tmp/network.status
HybridGHR# 

HybridGHR# fetch -o /dev/null http://wirelessleiden.nl
fetch: http://wirelessleiden.nl: size of remote file is not known
/dev/null                        41 kB 663 kBps

Snelheid is redelijk.

HybridGHR# ./speedtest-cli 
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Ziggo (213.73.140.38)...
Selecting best server based on ping...
Hosted by NFOrce Entertainment B.V. (Amsterdam) [26.88 km]: 359.694 ms
Testing download speed........................................
Download: 9.90 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 1.69 Mbit/s

comment:2 by ed, 9 years ago

Denk dat we iets meer info van de gebruiker moeten hebben om verder te zoeken.

Krijgt hij misschien een foutmelding of geen captive portal te zien of na het aanmelden bij de captive portal een andere melding.

comment:3 by rick, 9 years ago

Keywords: leiderdorp added

comment:4 by rick, 9 years ago

Keywords: leiderdorp removed
Location: Leiderdorp

comment:5 by rick, 9 years ago

Keywords: ui ux added
Resolution: fixed
Status: newclosed

Gebruiker had login via de App en niet captive portal gevonden.

Note: See TracTickets for help on using tickets.