Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#919 closed change (fixed)

HybridTeyStationSSH /tools/wl-config werkt niet.

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Teylingen

Description

Sinds ik geprobeerd heb om via de yaml (zie svn) een bridge te maken, lukt het mij niet meer om /tools/wl-config te gebruiken. Het ging al fout bij mijn eerste poging om de yaml met de bridge door te voeren. Ik kon toen nog de device-naam bevestigen, waarna het fout liep. Nu krijg ik alleen nog onderstaande foutmelding. Ook na het terugzetten van de oude yaml in svn werkt het nog steeds niet.

HybridTEYStationSSH# /tools/wl-config
fetch: http://172.16.4.46/wleiden/config/: Inappropriate ioctl for device
# WARN: Fetch via internal http://172.16.4.46/wleiden/config/ failed
fetch: transfer timed out
# CRIT: Fetch via external http://132.229.112.21/wleiden/config/ failed
fetch: transfer timed out
# CRIT: Fetch via external http://tyan.wirelessleiden.nl/wleiden/config/ failed
HybridTEYStationSSH# /tools/wl-config
fetch: transfer timed out
# WARN: Fetch via internal http://172.16.4.46/wleiden/config/ failed
fetch: transfer timed out
# CRIT: Fetch via external http://132.229.112.21/wleiden/config/ failed
fetch: transfer timed out
# CRIT: Fetch via external http://tyan.wirelessleiden.nl/wleiden/config/ failed
HybridTEYStationSSH#

ps. Ik krijg het niet voor elkaar om de door mij gecommitte verkeerde versies van de yaml uit svn te verwijderen. Met andere woorden, het lukt mij niet om enkele versies terug te gaan. Mijn mislukte pogingen staan dus nog steeds in svn.

Change History (4)

comment:1 by ed, 7 years ago

Op dit moment is er geen verbinding naar de server sunny waardoor er geen configuraties via WL netwerk opgehaald kunnen worden.

comment:2 by rick, 7 years ago

Keywords: teylingen added

comment:3 by rick, 7 years ago

Keywords: teylingen removed
Location: Teylingen

comment:4 by huub, 7 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

/tools/wl-config script korte http-timeout (5 sec, naar 25 sec gezet).

Note: See TracTickets for help on using tickets.