Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#909 closed incident (fixed)

HybridWulp geen ping

Reported by: huub Owned by:
Keywords: noordwijk Cc:
Location: Generiek

Description

Het lijkt erop dat de stroom bij Wulp eraf is: geen ping naar nanostation. Tulpenzee is wel ok.

Change History (2)

comment:1 by rvanswol, 9 years ago

Geen stroomstoring bij de wulp. Interlink 172.16.7.51 naar leeuwenhorst niet bereikbaar vanaf node. Nanobridge M5 overleden? of kabel defect.
Ue0 Link naar tulp en zee is ook down, usb dongel gaat steeds aan en uit.

comment:2 by rvanswol, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Voeding defect, niet genoeg spanning meer voor de Nanobridge.
De node had geen last van een te lage spanning (6 Volt)

Voeding vervangen, werkt weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.