Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

#901 new service request

HybridHeineken bridge noord uitrichten

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

HybridHeineken bridge 'noord' wordt nu gebruikt voor een interlink naar PanTerra2. De schotel moet dus een tikje 'west' hebben, bij gelegenheid

Change History (1)

comment:1 by rick, 8 years ago

Keywords: zoeterwoude removed
Location: Zoeterwoude
Note: See TracTickets for help on using tickets.